#116573

Mark
משתתף

שלום.

ראיתי תהליך פעולות שעושים ניתוק הזנה מתח גבוה חברי של פיקוד מרחוק  ואז  שולחים 2 חברי יוצאים לשטח עושים בדיקת העדר מתח, התקנת מקצרים.והם בעלי קורס מתח גבוה מסויג רק מה יש להם רשיון בדרגה ראשי או מוסמך  ואני חושב זה עבירה כי אחד מהם חייב להיות לפחות רשיון  בדרגה טכני.האם זה נכון.אפשר תשובה.או בדיקת העדר מתח והתקנה מקצרים זה כבר לא נחשבת פעולות .

תודה