ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל מעניין למה כמעט הפסיקו לייצר מריכף 16 מענה ל־מעניין למה כמעט הפסיקו לייצר מריכף 16

#116578

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקינה השתנתה בינואר 2009 לתקן ישראלי ת”י 61386.

תקן  זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה למובלי פלסטיק קשיחים, כפיפים ושרשוריים, המיועדים לכבלים למוליכים מבודדים במתקני חשמל או במערכות תקשורת בתוך בניינים, במתח נמוך עד 1000 וולט חילופים או/וגם 1500 וולט במתח ישר.
התקן פורסם ברשומות ב-30 במאי 2006 ונכנס לתוקף ב-1 בינואר 2009 התקן החליף את התקן ת”י 728 שהיה מבוסס על תקן אנגלי אשר יצא משימוש בעולם.
התקן החדש אימץ את התקן הבינלאומי IEC 61386אשר מאפשר הזמנת צינורות בהתאם לתכונותיהם (עמידות בלחיצה, עמידות בהולם, עמידות בטמפרטורה וכד’) התקן אינו חל על המערכת ועל האבזרים.

בניגוד לתקן הקודם (שבו הקוטר הנומינלי בצינורות קשיחים היה הקוטר החיצוני, בעוד שעבור הצינורות הכפיפים והגמישים הקוטר הנומינלי היה הקוטר הפנימי), בתקן החדש הקוטר הנומינלי הוא אך ורק הקוטר החיצוני.

התקן הנ”ל מתייחס ל-2 סוגי צינורות:
מובלי פלסטיק קשיחים 61386 סעיף 21.
מובלי פלסטיק כפיפים 61386 סעיף 22.

הקוטר הפנימי יכול שיהיה שונה בין יצרנים שונים ואינו מוגדר בתקן. התקן מגדיר את הקוטר החיצוני בלבד.
צינור כפיף בעל קוטר פנימי של 16 מ”מ הוחלף לפי תקן זה בצינור בעל קוטר חיצוני 20 מ”מ.
צינור שרשורי בעל קוטר פנימי 16 מ”מ הוחלף בצינור בעל קוטר חיצוני 20 או 25.