#116580

arielsegal
מנהל בפורום

כמו שכתבתי הסעיף המתייחס לסיכוך מופיע במצגת באתר שלי.

כמו שכתבתי קודם שיקול נוסף הוא המתח שעלול להתפתח בצד הבלתי מוארק בעת זרימת זרם קצר במוליך. זרם זה עלול לגרום לכא”מ שיפרוץ את הבידוד החיצוני של הכבל.

המתח בנקודת האמצע בין שתי נקודות הארקה, שווה לחצי מהמתח המושרה בסיכוך

כששני הצדדים מוארקים לאותה נקודה יתכן מצב שהזרם בסיכוך יהיה שווה לזרם במוליך (כמו שנאי זרם עם יחס השנאה 1:1).