ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הזנת נפרדת למנוע ויחידת פיקוד של מפוח מענה ל־הזנת נפרדת למנוע ויחידת פיקוד של מפוח

#116581

arielsegal
מנהל בפורום

בתקנה 8 “מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט”, הזנת מכשיר ממעגלים סופיים אחדים נכתב:

“ניזון מכשיר חשמלי ממעגלים סופיים אחדים, ירוכזו אמצעי הניתוק למעגלים אלו בלוח משותף; בקרבת המכשיר ובקרבת אמצעי הניתוק של מעגלי הזינה ייקבעו שלטי אזהרה ברורים; שלטים כאמור אינם נדרשים כאשר מותקן מפסק משותף לכל המעגלים המנתק אותם בו-זמנית”.