#116593

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ממליץ להעביר יחד עם כבל ההזנה באדמה מוליך הארקה אופקי מנחושת בשטח חתך של 35 ממ”ר לפחות שיהווה את אלקטרודת השער.

מוליך זה יסתיים כעשרה מטר מהמבנה המזין.

המוליך יחובר לפס הארקה בלוח השער ויהווה אלקטרודת הארקה מצויינת.