#116601

aron david
משתתף

אם אתה עושה הארקה מקומית למבנה השני ויש בו השוואת פוטנציאלים אז כבר עדיף לאפס אותו בנפרד ולא להוציא הארקה מהמבנה המזין. 

אבל מה שכתבת גם אפשרי ובתנאי שיש השוואת פוטנציאלים במבנה המוזן.