#116616

zeevik58
משתתף

מההיבט הכלכלי עלות 40 טורבינות שוות ערך לטורבינה אחת למעט תוספת בעלות המבנה. הטרבינות מסוג ORC.

רציתי לדעת מבחינה הנדסית האם יש יתרון לחיבור של טורבינות רבות על פני טורבינה אחת. האם יש קושי בסינכרון והתאמת הפאזות?

תודה