#116630

Samy
משתתף

לאריאל שלום 

מצורף המכשיר שבו ניבדקה הקרינה 

מה דעתך . האם מכשיר מתאים 

ציינת גם שכנראה שהזרמים הם בתדר שונה מ50 הרץ . מה הם הסיבות להופעת תדרים אלו במגדל מגורים 

כמו כן ציינת שיש לבדוק נושאים אלו עם ציוד מתאים 

האם אתה יכול לציין איזה ציוד נדרש 

בברכה ובתודה מראש 

סמי רז