#116972
arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

במקרה שתיארת, אין מניעה לחבר מוליך הארקה ליחידת הדיור מאחר והיסודות נמצאים בהשפעה הדדית.

מומלץ תמיד במקרה כזה לחבר בין היסודות באמצעות חיבור בין הקוצים של המבנים.