#116977
arielsegal
מנהל בפורום

שלום. אתייחס רק לזרם הבדיקה של מפסק המגן מאחר וקודמי פירטו היטב את הנדרש.

כשבודקים מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה ומגדירים במכשיר שהמפסק מדגם A, מתבצעת בדיקת זרם הדלף באמצעות גל פועם חצי חיובי או חצי שלילי בהתאם לבחירה. במקרה כזה, מותר שזרם הפעולה של מפסק המגן יהיה עד 1.4*In של זרם הזליגה שאנו מצפים לו (30mA) כלומר עד 42mA.

לכן המכשיר יראה שזרם התגובה הוא בהתאם לנדרש בתקן ומראה סימן וי. הגל הפועם מכיל מרכיב משמעותי של זרם ישר.

להזכירך, התחשמלות בזרם ישר הינה מסוכנת הרבה פחות ונדרש זרם גבוה בהרבה מזה שנדרש בזרם חילופין כדי לגרום לנזק לאדם המתחשמל. לכן מתיר התקן הפסקה בזרם דלף גדול יותר מאשר בזרם חילופין. אם תשים את המכשיר על מצב AC יבדק המפסק בגל סינוס ותקבל זרם פעולה נמוך מ- 30mA.