#116993
Kfir
משתתף

מועדים לשמחה אריאל
תודה רבה על המענה אבדוק זאת לעומק לאחר חול המועד
בהקשר לנושא של ממסר פחת הבנתי שאין חובה במפעל לשים על מכונות??