#116997
kereng
משתתף

תקנה 50 מפרק התקנת מוליכים. 

אם החיבור הוא בתיבה אין לבצע חיבור לחיצה….. כנראה רבינו לא שם לב לשאלה המקורית 

50  אופן החיבור בין המוליכים<br />(א) לא ייעשה חיבור בין מוליכים אלא באמצעות מהדקים תקניים מותאמים לחתך המוליך, באמצעות<br />ברגים, באמצעות מסמרות, על ידי חיבור מיכני בלחיצה, על ידי אינוך או על ידי ריתוך.<br />(ב) נעשה החיבור בין המוליכים על ידי אינוך, יהיה החומר המאנך בלתי מאכל ובלתי מאוכל.<br />(ג) נעשה החיבור בין המוליכים בתיבה והמוליך הוא בחתך עד 6 ממ”ר כשהוא עשוי נחושת או 10<br />ממ”ר כשהוא עשוי אלומיניום, אין להשתמש בסימרור, בריתוך, באינוך או בחיבור אחר שאינו ניתן להפרדה.