#117000
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקנות החשמל אינן חלות רטרואקטיבית.

למיטב ידיעתי גם בבתים ישנים היתה דרישה להתקין מפסק דו קטבי עם נורת סימון.

יתרה מזו בילדותי אני זוכר שנורת הסימון היתה מציינת את מצב התרמוסטט פעיל או לא ורק לאחר מכן הוגדר בפסיקה של ועדת הפירושים שאין לבצע את ההתקנה בדרך זו אלא הנורה חייבת לציין את מצב ההזנה לדוד.

במידה ולא מותקן מפסק מתאים (דו קטבי) עם נורת סימון ואתה מבצע עבודה במתקן יש לידע את בעל הדירה בדבר חובת ההתקנה של מפסק דו קטבי עם נורת סימון ולהראות לו את התקנה הרלוונטית.

במידה והוא אינו מעוניין אנא רשום בחשבונית שאותה אתה מוסר לבל הדירה, את התייחסותך למקרה זה ורשום מה בוצע בפועל ושבעל הדירה לא היה מעוניין להתקין מפסק דו קטבי הכולל נורת סימון כנדרש בתקנות.