#117008
Samy
משתתף

לאריאל שלום 

לפי עניות דעתי אין להשתמש בכבל מעריך עבור צרכן קבוע 

למשל הזנת לוח של קרוון 

אני מבקש כבל קשיח המותקן בהתאם לכללים 

או הזנת מכשיר כל שהוא באופן קבוע למשל טלויזיה 

הפיטרון שאני ממליץ הוא התקנת תעלת אצבע עם כבל XLPE  והתקנת שקע\ רב שקע בקרבת הצרכן 

 

בברכה 

וחג שמח לכ החברים