#117013
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צדק רון בתשובתו.

אם מדובר על שנאי ממתח גבוה למתח נמוך שבצד המתח הנמוך מחוברים מספר כבלים במקביל, הרי במקרה של קצר לאדמה בצד המתח הנמוך יתכן מצב שבו זרם הקצר אינו מספיק כדי לגרום לפעולה של ההגנות בצד המתח הגבוה.

לפיכך חשוב להתקין שנאי זרם על הארקת השיטה של השנאי ולחברה לממסר ההגנה כדי להפסיק את המתח הגבוה במקרים של זיהוי קצר מתמשך שאינו נפסק באמצעות מפסקים אחרים במתקן.

לגבי הגנות בצד מתח גבוה זו כבר תורה שלמה ונדרשת הגנת פחת כוונית.

בכל מקרה תקנות החשמל אינן חלות על מתקני מתח גבוה.