#117015
arielsegal
מנהל בפורום

אכן תשובה מלאה רון.

אין לי אלא להודות על השתתפותך בפורום.

קיימים תקנים רבים נוספים  כמו למשל תקן אמריקאי UL486 או תקן אירופאי  EN 13600 ובתקני IEC יש הגדרות לגבי אופן בדיקת הלחיצה. קיים גם תקן דין 46234 המטפל בנעלי כבל להלחמה.