#117016
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

צלחות לווין יש להאריק לאחד מהקוצים מחוץ לבית.

אכן צדק רון שעכבת לולאת תקלה של 0.54 אום נמוכה מכדי לאפיין מתקן מוארק באמצעות מים.

לא ציינת את עכבת לולאת התקלה כלפי האפס ולכן קשה להתייחס לנתונים.

קרוב לוודאי שיש איפוס בלתי חוקי נוסף או חיבור של צנרת המים לבית סמוך שהוא מאופס.

בכל מקרה המצב דורש בדיקה ולא ניתן לנתק מוליכי הארקה בלי לדעת את ייעודם.