#117021
Losh
משתתף

תודה לכולם על התשובות.

המוליכים כרגע במעגל הם 2.5.

אם אוסיף מא”ז דו קוטבי ומוליך אפס (במידה ועובי הצינור יתאים) זה פותר אותי מכך שמדובר בתנור שדורש קו ישיר ללוח?