#117022
bentsion
משתתף

שלום Losh.

כמו שאריאל אמר מבטח דו פול לא יתן לך מענה לזרם יתר באפס חובה עליך לשנות את חתך האפס לחתך מתאים כפי גודל הזרם המשותף.

חוק החשמל לא מתייחס למקרים שנעשו לפני החוק כמו במקרה שלך (לפי המידע שלא היה פחת כנראה בית ישן). לכן אין חובה לפי החוק לתת מעגל נפרד לתנור אלא להסתפק בהגדלת שטח חתך האפס.