#117025
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני מניח שאת מפרט את הערכים המופיעים במכשיר מתוצרת Metrel.

איני יודע מהיכן שאב היצרן את הערכים אבל הם אכן לא דומים לתקן. כתבתי להם מכתב בנושא שלא זכה לתשובה.

מי שמאשר את המתקן הוא בודק החשמל ולא המכשיר. זה נחמד שמכשיר מסויים מציג סימן וי אבל המכשיר אינו יודע מהו ערך המבטח בלוח, מהו שטח חתך המוליכים ומהו האופין של המבטח. 

אתה חייב לדעת האם הערך שהתקבל עונה לערכים של הציוד שנמצא במתקן כן או לא ולאשר או לא לאשר על פי שיקול דעתך והבנתך המקצועית