#117029
Losh
משתתף

תודה לכולם,

הבית מוארק בהארקת יסוד ולא לצנרת המים.

אין מחסן או שלה ישנה שמתחברת לצנרת המים. לא מצאתי שום מקום שאליו יכול להתחבר מוליך ה10 ממ שלא ברור יעדו.בבדיקת לופ טסטר עם או בלי מוליך הארקה הנ”ל התוצאה לפהפ זהה.

איזה עוד בדיקות אוכל לעשות כדי לאתר את המוליך הנ”ל?

איפה ואיך ניתן לבדוק האם יש איפוס נוסף?איך אוכל לדעת האם הארקת האיפוס היא באישור ח”ח כיון שהייתה שם לפני שהגעתי.

איך אוכל להביא את המצב לתיקני ותקין?