#117032
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש להשתמש בטבלאות של היצרן.

הקיזוז של כבלים צמודים וכדומה מתבצע לפי תקנות החשמל.

על פי רוב שטיח החתך המזערי (שהוא 95 ממ”ר נחושת או 150 ממ”ר אלומיניום) מספיקים לכל מטרה.