#117033
arielsegal
מנהל בפורום

אנא בדוק את עכבת לולאת התקלה כלפי מוליך האפס.

אם הן זהות אנא בדוק התנגדות בידוד בין אפס להארקה אחרי הפחת.

אם יש קצר זה אומר שיש בבית איפוס בלתי חוקי.