#117037
aron david
משתתף

רוצה להאיר שמכיוון ואין שקע ותקע דו פאזי. ומשתמשים בשקע תלת פאזי. ועלול להיגרם מצב שיחברו לשקע הזה מנוע תלת מופעי והוא ישרף בגלל חוסר פאזה. לכן מבחינת התשתית (בין הלוח לשקע) יש להכין תשתית של מעגל תלת מופעי רגיל עם 5 מוליכים ומאז תלת פאזי.