#117038
luz
משתתף

עדן שלום,

אוסיף על דברי אריאל –

כתבת שאתה רוצה לחבר את יחידת הדיור לצנרת המים הסמוכה, אסור לחבר כי המבנה מוגן באיפוס TN-C-S.

נתק במוליך ה PEN של חח”י יגרום לחשמול צנרת המים.

(יחידת הדיור היא בתחום השפעת הארקת המבנה המאופס, ולכן גם היא צריכה להיות מוגנת ע”י איפוס).

בברכה