#117046
lior84
משתתף

אריאל ערב טוב,ותודה על המענה.

אני מבין שמדובר בהתקנה בשביל לשמור על הבטיחות של החשמלאי שמגיע לטפל בדוד.

אבל שאלתי היא, אם קבלן חשמל מגיע לבצע עבודה ועושה רק מה שהוא מחוייב עפ”י תקנות החשמל, למעשה הוא יכול להתקין מפסק דו קוטבי אחד (ככתוב בתקנה 31) ואת המפסק שליד הדוד הוא יכול לא להתקין ולא לעבור על החוק.

האם אני מבין נכון?