#117047
bentsion
משתתף

שלום וברכה:

ניתן לשים שנאי זרם בכל פאזה ביציאה מהבריקר משם אתה יוצא למהדקי קצר.

כלומר יציאה משנאי זרם למהקי קצר משם ל”סאטק” ובחזרה למהדק קצר ובחזרה לשנאי זרם, ככה אתה עושה לכל הפאזות. לא לשכוח לחבר הארקה לזמן הניתוק + התקנת מגשר ייעודי.