#117049
vanguard
משתתף

רון, תודה על התשובה המפורטת. האם ישנה התיחסות בתקנות החשמל לגבי מה שכתבת על חיבור מוליכים בחתכים שונים ע”י נעל כבל מתאימה?

לגבי מהדקים למעגלי פיקוד מתוך מפסק יצוק, יש לך אולי תמונה של משהו כזה?

luz , המוליכים יוגנו ע”י מפסק 2A ע”פ הנחיית יצרן הרב מודד. לגבי זרם הקצר אני לא צופה שתהיה בעיה עבור מוליכים בחתך כה קטן. מה דעתך?