#117062
shahaf_kor
משתתף

שלום ,

אשמח לקבל הבהרה אחת ולתמיד עם עניין משני הדרגות בשנאים –

 1. תחילה על התווית של השנאים של מ”ג למ”נ  בדר”כ המתח בשניוני הוא 400 וולט והמתח בראשוני נע בחמש ערכים שונים כדוגמת 22KV,22.55kv,21.45kv וכו’ ואני לא מצליח להבין את העניין של התזוזה בערכים הללו שגורמת לשינוי במתח השניוני –

אם הבנתי נכונה כאשר אנחנו במצב שבו המתח בצד הגבוה הוא 22KV אז המתח בשניוני הוא 400 וולט כלומר יחס השנאה של 55 ואז כאשר במקרה שהמתח בשניוני יורד כתוצאה מצרכנים כאלו או אחרים/מפלי מתח אז אנחנו נרצה למשל לעלות את המתח של הראשוני למשל ל 22550  ואז המתח יהיה 409 וולט בשניוני וכאשר המתח בראשוני יהיה 20900 למשל אז המתח בשניוני הוא 380 וולט ? כלומר האם הבנתי נכונה ?…

2. במידה ויחס ההשנאה משתנה אם אנחנו משנים את הדרגות איך המתח בראשוני וובשניוני משתנים כתוצאה מכך … ? ואיך היחס עצמו משתנה… ?

2. הבנתי שיש מצב שבו משנה הדרגות מחובר לצד הראשוני לפעמים וגם לפעמים הוא מחובר לצד השניוני ולא הבנתי מה ההבדל ביניהם 

 

תודה רבה רבה