#117063
רון ברקאי
משתתף

מוליך הארקה המותקן בנפרד משאר מוליכי המעגל יש לבחור

1. בהתאם לזרם קצר הצפוי

S>√(I2*t/k2)

2. שטח חתך מינימלי כנדרש בתקנת הארקות 25 (ג).

3. במידה והאורך של מוליך הארקה ארוך יש לוודא התאמה לתחום ההגנה של המפסק (מצורפת טבלה טובה של שניידר המתארת אורך מוליך הארקה מקסימלי להפעלת מנגנון מיידי עבור זרמים שונים)

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):