#117072
Neta
משתתף

אני גם נתקלתי בתופעה שהמכשיר מסמן v אבל לפי חישוב הערך לא מתאים(בדרך כלל סטיות מאוד קטנות)

 

אריאל, במטרל אתה מגדיר לו את In של המא”ז, האופיין שלו(b,c וכו..) ואת זמן הניתוק(5 שניות). ככה שלא ברור לי באמת למה הערך המינימלי לפי החישוב שונה מהערך המינימלי של המכשיר.