#117075
luz
משתתף

שלום,

בלוחות חשמל חייבים נעלי כבל עם תקן DIN.

בהתקנות אחרות למיטב ידיעתי אין חובה מפורשת, אם כי רצוי מאוד. לא ברור איך “מסתובבים” בשוק החשמל כל כך הרבה שרוולי לחץ/נעלי כבל ללא תקן. אשמח גם אני לחוות דעתו של אריאל בנושא.

לגבי סופית מבודדת, למיטב ידיעתי הדבר נתון לשיקול דעת, ותלוי בהדק אליו מחברים את המוליך. אם יש חשש שהעורקים של המוליך יבצבצו, כמובן שעדיפה סופית (“תרמיל”) מבודדת.  מאידך, בגלל העובי הגדול של בידוד הסופית, לפעמים אין מקום וזה רק מסרבל, ואף גורם להקטנת שטח המגע של הסופית בהדק.

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני ‫3 חודשים, ‫4 שבועות ע"י luz.