#117077
luz
משתתף

שחף שלום,

משנה הדרגות לא משנה את מתח הכניסה, הוא רק משנה את יחס ההשנאה. כך שזה הפוך ממה שכתבת- כאשר אתה רוצה להעלות את המתח בצד המתח הנמוך, עליך להעלות דרגה – בחירה בדרגת מתח גבוה בערך נמוך יותר, שבעצם זו הורדת יחס ההשנאה. וכך יעלה המתח בצד המתח הנמוך. (כאשר אתה בוחר מתח של 20900V בצד המתח הגבוה, הכוונה היא שעבור מתח זה יופיע 400V בצד המשני ). מקווה שהובנתי.