#117079
luz
משתתף

שלום,

בהחלט מקובל להעסיק עובדים ללא רשיון במהלך לימודיהם בעבודות החשמל הפשוטות יחסית, תשתיות חשמל, חציבות, השחלות, פריסת כבילה וכד’, ואף בחיווט לוחות. מומלץ מאוד לעבוד בתחום כבר מעכשיו, ככה כשתגיע לחלקים המעשיים בלימודים תדע לחבר היטב בין התאורייה לשטח. ממליץ לא להשאר זמן רב מדי בחשמל בניין, אלא לנסות לעסוק גם בחשמל תעשייה/חיווט לוחות ועוד, כדי לצבור ידע רב יותר.

לגבי שעות מדובר פחות או יותר 7:30-17:00.

בהצלחה!