#117082
shlomo
משתתף

רק להעיר בנושא,
אני עובד עם מטרל 3125 מס’ שנים, ראשית מכשיר מצויין.
בנוסף, בבדיקת לולאת תקלה אני לא טורח לבחור גודל מבטח לא את סוג האופיין ולא את זמן הניתוק. המכשיר מציג את הערך ולפי התוצאה ובהתאם לשטח ( סוג וגודל מפסק, לוח וכיוצ”ב) מחליט אם תקין ואם לא.