#117096
Neta
משתתף

מסכים, ככה אני עושה גם, פעם אחת במקרה עמדתי ליד הלקוח כשעשיתי את הבדיקה והלקוח היה מבסוט שהיה v, אבל הערך לא תקין, ונאלצתי לאכזב אותו חח