#117099
yossi69
משתתף

שלום,

אני עובד עם סונל משולב 540, אפשר להכין תיקיות למא”זים, נתיכים וכו’ ע”פ האופיינים. בבדיקה אפשר להציג מדידה ע”פ התיקייה הנבחרת ובסוף מסמן V/X , זה נוח כאשר מודדים הרבה לוחות דומים, למרות שחובה ההתייחסות רק ע”פ חישוב וערך מתאים ולא להסתמך על הסימון

שבת שלום