#117102
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

רון צדק לחלוטין בתשובתו ואין לי רק לברך על ההבנה הנכונה של הדרישות.

בדיקת ערכת לולאת התקלה בלוח אינה מבטיחה תקינות ההארקה בצרכן והגנתו בפני חשמול.

רצוי מאוד לבצע את הבדיקה בנקודה המרוחקת ביותר המוגנת באמצעות המבטח שבלוח.