#117104
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בחלק מהמקרים מתרחש קצר בין אפס להארקה בדירה אחרת באותו בנין.

במקרים אחרים, הקצר אפס-הארקה מתרחש בלוח או בצמוד אליו ולא נוצר הפרש פוטנציאלים מספיק במיוחד במתקן שהארקתו גרועה.