#117108
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ההזנה מגנרטור נייד ובמיוחד בהספקים נמוכים תהיה תמיד באמצעות מוליכים גמישים וכבל ניאופרן (בשל רעידות הגנרטור).

שטח החתך של המוליכים יכול להיות בהחלט 2.5 ממ”ר.

 החיבור בין מוליך האפס של הגנרטור חייב להיות ישירות לפס האפס בלוח הראשי (או באמצעות מערכת ההחלפה).

הגנרטור צריך להיות מותקן צמוד למבנה או לכל היותר עד 5 מטר מהדופן.

לפי התקנות המתקן חייב להבדק על ידי בודק של חברת החשמל. רצוי להזמין בודק פרטי לפני ההזמנה של בודק חח”י.