#117110
arielsegal
מנהל בפורום

שלום:

קורונה הינה התפרקות חשמלית חלקית המתרחשת כשערך השדה החשמלי על פני מוליך עולה על סף מסוים.
עם עליית המתח במוליך מעל לגבול מסוים, הנקרא המתח הקריטי, מתחוללות באויר שמסביב למוליך התפרקויות חשמליות. התפרקויות אלו נגרמות ע”י השדה החשמלי שמסביב למוליך כאשר הוא עובר את גבול הפריצה של האויר.
ערך קריטי של השדה החשמלי הגורם לפריצת האויר בשדה בלתי אחיד כמו זה שסביב למוליכים הינו 21kV/cm.

המתח הקריטי בו פורצת קורונה סביב למוליך תלוי בקוטר המוליך ככל שהקוטר קטן יותר תפרץ הקורונה במתח קטן יותר ותגרום להפסדי אנרגיה משמעותיים. 

הפתרון הגדלת הקוטר על ידי שימוש במוליכים בצורת צינור או במערך מוליכים (שלשה ומעלה) היוצר מעין מעגל חסום שקוטרו גדול בהרבה מקוטר מוליך בודד וכך קטנה התופעה בצורה משמעותית.