#117113
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

נכון מאוד, ניתן לקבוע את המתח שיהיה במשני על ידי חישוב יחס ההשנאה.

הנתונים בשלט מאפשרים חישוב של יחס ההשנאה ועל פיהם ניתן לחשב את המתח שיהיה במשני בעת מתח ראשוני נתון (מחולק ביחס ההשנאה שחושב).

כשהשנאי בדרגה 1, והמתח ברשת יהיה  22,000V, המתח בצד המשני יהיה כ- 381V כי מחלקים ב57.75.