#117115
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם החיבור עלה ל250A ושטח החתך של הכבלים שציינת הוא אכן 240 ממ”ר והכבל מנחושת, אזי נדרש מוליך הארקה בשטח חתך 120 ממ”ר.

לדעתי הכבל שהותקן הוא בעל מוליכים מאלומיניום ולכן ניתן לבחור שטח חתך מוליכי הארקה של 70 ממ”ר מנחושת או כבל חד גידי (לא מוליך מבודד!) מאלומיניום בשטח חתך 120 ממ”ר