#117144
aron david
משתתף

אריאל. בבקשה שאלה נוספת. 

כתבת למעלה  “המתח הקריטי בו פורצת קורונה סביב למוליך תלוי בקוטר המוליך ככל שהקוטר קטן יותר תפרץ הקורונה במתח קטן יותר ותגרום להפסדי אנרגיה משמעותיים. “

ושאלתי היא. למה הקורונה קשורה לקוטר המוליך?