#117151
Omerpoliti
משתתף

בוקר טוב רון

 

תודה על התשובה.

 

ההמלצה שלך היא גם המלצה שלי אבל השכן שלי עקשן🤷‍♂️.

 

התקנת הרכיב הזה חוסכת את שקע ההגנה או שעדיין מומלץ בכול שקע עם מוצר אלקטרוני לחבר שקע הגנה?

 

תודה