#117158
arielsegal
מנהל בפורום

שלום דוד,

לא ממש הבנתי את המתקן, היה רצוי שתצרף תרשים.

במתקן אחד נדרש פה”פ אחד.

ראה בפורום התייחסויות רבות להבדל בין פס השוואת פוטנציאלים לפס הארקה. נראה לי שיש במתקן המתואר אי הבנה גדולה בין 2 הפסים.

לפה”פ יש לחבר קונסטרוקציות מתכתיות בלבד ולכן יש להתקין פה”פ בודד. שטח חתך המוליך לפה”פ הוא מינימום 25 ממ”ר.

מוליך הארקה חייב להתאים לזרם הקצר הצפוי דרכו ולכן שטח החתך שלו יחושב בהתאם.