#117167
Refael Galin
משתתף

שלום,

בבחירת שנאי להזנת עומסים במתקן יש יתרון שהראשוני D (משולש) ל”כליאת” הרמוניות זרם במשולש ומניעת העברתם לרשת החשמל.

בצד המשני מומלץ Y (כוכב), יותר פשוט ליישם הגנות בקצר לאדמה.