#117168
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ממליץ להפריד את המשאבות למפסקי פחת נפרדים.
  2. כמו כן ניתן לבדוק עם מיליאמפר מטר צבת את הזרם במוליכי הארקה של המנועים.
  3. הוויתור על מפסק פחת צריך להיות האחרון שבשיקולים.
  4. הארקת הקונסטרוקציה רק תגדיל את הזרמים במוליכי ההארקה ותאפשר זליגה גדולה יותר.