#117169
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

השילוט צריך להיות על פי המפורט במצגת בלשונית מאמרים ובתקנות. בכל מקרה על לוח הגנרטור ובלוח הראשי יש לציין אזהרה על גנרטור שמופעל אוטומטית או שקיים גיבוי גנרטור.

שטח חתך מוליכי הפאזות האפס והארקה יכול להיות 2.5 ממ”ר אבל אני ממליץ להשתמש בשטח חתך מוליכים גדול יותר וכן להשתמש במולכים גמישים (אם הכבל מחובר ישירות לגנרטור) בשל הרעידות.