#117172
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן כפי שכתבת רון, יש מספר דיונים בפורום העוסקים בהגנות ברקים ומתחי יתר.

הרכיב שצולם (מדובר במוצר איכותי) מיועד להגנות מפני מתחי יתר.

הרכיב יותקן בין המפסק הראשי למפסק הפחת (הוא מחובר במקביל לזינה)